Semantiska webben

Lite mer om Dewey. På konferensen Dewey – Let’s do it pratade flera talare (inklusive jag själv) om den semantiska webben. Nu finns presentationer från alla talare upplagda. Martin Malmsten från Libris pratade om ”Klassifikation och ämnesord på semantiska webben”. Enkelt uttryckt är den semantiska webben en webb där datorn kunnat tolka relationer mellan t ex olika personer och därmed kan ge bättre och tydligare information. Martin tog exempel från Wikipedia. Som mänsklig läsare kan vi tolka en text om Strindberg. En dator måste istället för meningar i fritext få Strindberg kopplat till relationen ”författare” för att kunna visa upp detta för användaren.

Det påstås i undersökningar att få användare söker på ämnesord i våra publika kataloger. Är det för att det är krångligt? För att man får träffar som inte motsvarar det behov som finns? För att ämnesorden som valts inte är ord som vanliga människor använder? Gör internetbokhandeln det lika bra? De ämnesord och den klassifikation vi bibliotekarier länge arbetat med har kanske mest varit till hjälp för bibliotekarier att hjälpa användaren, men det går att göra betydligt mer användarvänliga gränssnitt. Samt att lägga in både mer vanliga sökbegrepp och singularisformer.

Med internationella system som LCSH (Library of Congress Subject Headings) och Dewey kan vi också gå vidare än våra svenska kataloger. Ämnesorden i våra Svenska ämnesord är kopplade till LCSH engelska term och till SAB klassifikation. I LCSH poster är förstås kopplingen till Dewey istället. Om all denna strukturerade information finns  tillgänglig för datorer på ett sätt en dator förstår det går det att utnyttja informationen på nya sätt. Det har Libris och Martin arbetat med. Titta gärna på Mödrarexemplet och på samma exempel som rdf/xml. Den semantiska webben är ett sätt att kunna ge mer och bättre information till användarna. Det är riktigt roligt att vara bibliotekare och katalogintresserad just nu.

Annonser