Turning the page: the future of eBooks – rapport om e-böcker

PWC, PricewatewaterhouseCoopers, har gjort en omfattande rapport om e-böcker där även läsning på läsplattor och pekplattor tas upp. Rapporten kom ut i början av januari 2011, med intervjuer med ett 40-tal experter samt en enkätundersökning till 1000 personer i vardera Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och USA, gjordes under maj 2010. Det kan förklara det något bristande intresse för iPad som användarna visar. Bortsett från problemet med att omvärlden förändras samtidigt som man försöker beskriva den, är rapporten mycket läsvärd.

Det går att läsa Turning the page: the future of eBooks både som en introduktion till ett nytt ämne och som en bra sammanfattning (om än något utförlig)  av olika faktorer som påverkar e-bokens framtid. Jag känner igen väldigt mycket från olika informationskällor, men här är det samlat. Det mest intressanta tycker jag är att man inte bara pratar om situationen i USA utan tar med Europeiska länder, framför allt Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Rapporten är skriven för målgruppen förlag, internetbokhandel, läsplattetillverkare m fl. Bibliotek nämns som hastigast. Den är ändå intressant för bibliotekarier. Rapporten kommer fram till att kritiska faktorer är:

 • Utbud
 • Pris
 • Enkelt att köpa (låna)
 • Bra läsplattor och pekplattor (surfplattor) – som är billiga
 • Att förlag mfl väljer att satsa på e-böcker

Till prisfrågan tas även beskattning upp. I de flesta länder skiljer sig skattesats för fysiska böcker och e-böcker åt. (Svenska e-böcker har 25% moms). Rapporten rekommenderar att EU tar tag i detta.

Jag tycker att det är intressant att krångliga drm utdöms eftersom användarna inte klarar av dem och dessutom den största potentiella användargruppen är kvinnor +40 år vilket inte är den typiska gruppen fildelare. Det är helt enkelt dumt att använda hårda drm-skydd som Adobes drm istället för en vattenmärkning.

Om inte marknaden för e-böcker förändras så det blir lätt att köpa e-böcker, tror dock rapporten att: ”…consumers will not care about quality if they cannot obtain an eBook through legal distribution channels, or if they cannot obtain it at an acceptable price.” (s. 29)

När får Sverige ett stort utbud av e-böcker på svenska att välja mellan? Det många nya böcker och Norstedts har satsat på att ge ut en del äldre litteratur, men Elib erbjuder fortfarande bara 3158 titlar till försäljning och 2509 titlar för utlån på biblioteken.

Jämförande tabell mobil, läsplatta, pekplatta och PC

Behöver bibliotekarier och användare olika kataloger?

OCLC har gjort en rapport om hur användare och bibliotekarier ser på WorldCat och bibliotekskataloger i allmänhet, Online catalogs: what users and librarians want. Användarsynpunkterena kommer från olika fokusgrupper samt från 7500 svar från en pop-up enkät. Bibliotekariesynpunkterna från 1397 bibliotekarier från hela världen som svarat på en webbenkät till WorldCat kunder.

Användare prioriterar

 1. Fler länkar till fulltext (36%)
 2. Mer ämnesinformation (32%)
 3. Innehållsbeskrivningar – abstracts (18%)
 4. Innehållsförteckningar (18%)

För användare är det viktigt att kunna hitta boken, helst genast, men annars på ett bibliotek. De vill inte hitta böcker i en katalog om de inte kan få tag på boken. Innehållsbeskrivningar etc är viktiga för användaren för att kunna avgöra om de verkligen vill ha boken. Med tanke på att allt mer finns i fulltext på webben kommer användarna att i allt högre grad förvänta sig att snabbt få tag på det de behöver.

Bibliotekarier prioriterar

 1. Färre dublettposter (52%)
 2. Innehållsförteckningar ( 40%)
 3. Innehållsbeskrivningar – abstracts ( 28%)
 4. Rätt fel (27%)
 5. Utöka korta poster (25%)

Bibliotekariernas svar analyseras också efter bibliotekstyp och olika yrkesroller. Det är tydligt att olika bibliotekarier har olika behov. Katalogisatörer störs mest av dublettposter, men har minst behov av innehållsförteckningar. Folkbibliotekarier tycker att omslagsbilder är viktigare än övriga bibliotekarier.

Att användare inte bekymrar sig om datakvalitet är inte så konstigt, men de uppskattar funktioner som bygger på god kvalitet. Att kunna begränsa sökresultat i efterhand och att kunna söka mer exakt när de visste vad de ville ha. De förväntar sig också relevansrankning, vilket alldes för få bibliotekskataloger har.

Rapporten säger egentligen inte så mycket nytt,  men den är detaljerad och innehåller analyser av svaren. Det är bra att det görs stora undersökningar.