Kärnverksamhet

Niclas Lindberg har tagit upp en diskussion om folkbibliotekens kärnverksamhet i BBL 2009:01 och i sin blogg Osorterade tankar: Samla – Ordna – Tillgängliggöra. Lite banalt skriver han själv. Det finns dock fördelar med enkla begrepp som man kan lägga in lite av varje i. Särskilt om man lägger till Möta.

Stockholms stadsbibliotek har valt kärnprocesserna Läsa – Lära – Möta som organisationsform. Läsa – Lära – Möta är egentligen en indelning av Möta, som förstås kräver att Samla – Ordna – Tillgängliggöra också görs – vad ska man annars mötas kring? Som ett sätt att beskriva kärnverksamheten ger Läsa – Lära – Möta en signal om att folkbibliotekens viktigaste uppgift idag inte är att samla och ordna. Som organisationsform är det knepigare. Det är  inte lätt att få organisationen att fungera. En bibliotekaries tidigare uppgifter finns ofta i alla organisationsdelar. Men är det inte bra att bli mer specialiserad? Jo, om det är utvecklande och rationellt. Det har vi ännu inte sett.

Rationalisering kräver att vi mäter verksamheten och frågar vad användaren vill ha. Vi har inte råd att samla medier som inte efterfrågas.

Jag arbetar själv mest med Ordna – Tillgängliggöra som jag tycker är mycket viktigt. För att kunna efterfråga något måste man veta att det finns.