Kunskapsorganisation – RDA

Jag är bl a katalogansvarig på Stockholms stadsbibliotek och sitter med i Svensk biblioteksförenings katalogkommitté .  Kunskapsorganisation och katalogregler är en traditionell bibliotekareuppgift som faktiskt blivit viktigare i vårt digitala samhälle samtidigt som katalogisatörer är ett krympande släkte på biblioteken.

Katalogkommittén arbetar nu med att läsa och ge synpunkter på förslaget till nya internationella katalogregler – RDA. Jag  kommer att vara fullt sysselsatt med RDA både i helgen och under vårt möte måndag – tisdag

Annonser