Intervju med Anna-Stina Axelsson 20081219

Anna-Stina och Nora

När jag startar en blogg om bibliotekarierollen känns det väldigt naturligt att prata med Anna-Stina Axelsson, bibliotekarie och utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, som har lång erfarenhet av att blogga, både privat och för jobbet.

Anna-Stina blev precis som jag själv bibliotekarie när hon hade universitetsbetyg bakom sig och behov av ett yrke. Det blev fyra års distansstudier på BHS. Hon har jobbat på KB, skolbibliotek och gymnasiebibliotek innan hon började arbeta med bl. a Fråga biblioteket på Regionbibliotek Stockholm

Vad är viktigast att arbeta med för bibliotekarier idag? Anna-Stina menar att bibliotekarier bör arbeta mer pedagogiskt och tillsammans med användarna. I referensarbetet bör bibliotekarien söka tillsammans med användaren. Detta kräver att gamla diskar byts ut och att det fysiska biblioteket inreds så att användarna känner sig välkomna och delaktiga. Bibliotekarier bör också finnas på golvet och inte bara i diskarna.

Anna-Stina har lång erfarenhet av pedagogiskt biblioteksarbete på gymnasiebiblioteket Bildningscentrum Jan Fridegård. Hon arbetade nära många lärare och biblioteket fungerade som en del i den problembaserade undervisning som bedrevs. Det var mycket arbete, men roligt. Gymnasiebiblioteket var integrerat med Håbo kommunbibliotek där Malin Ögland var bibliotekschef. Håbo bibliotek började tidigt med chatt och redan 2005 med en blogg.

Hur skapar man en populär blogg? Anna-Stina tror att många vill läsa om skönlitteratur. Det finns ett sug efter skönlitteratur. När Anna-Stina skrivit om litteratur på Bibliobuster märker hon att fler hittar till bloggen. Håbo biblioteks Barbabloggen startade redan 2006, skriver mycket om skönlitteratur och har många läsare. Bokhora, är en av de mer populära litteraturbloggarna,  enligt antal läsare i kategorin litteratur och skrivande.

Lärande och läsande – finns det inte en motsättning mellan dessa arbetsområden för en bibliotekarie? Anna-Stina tycker inte det. Skönlitteratur kan användas som t ex fördjupning i ett ämne i skolan.

Personalen på Stockholms stadsbibliotek är i den nya organisationen indelade i Lära, Läsa och Möta/Låna. Det blir intressant att se hur det kommer att påverka bibliotekariers arbetssituation.

Annonser