Arbete i IFLAs sektioner

Idag öppnas konferensen, men även igår var många i fullt arbete. Jag satt med som åhörare till möten för Cataloguing section, ICADS (Alliance for Digital Strategies) och Classification section. Att tillåta åhörare/observatörer är relativt nytt, men ett bra sätt att lära sig mer om arbete i IFLA.

Några frågor togs upp av alla tre grupperna, vilket kanske låter tråkigt, men det gav faktiskt en bättre förståelse för frågorna. Förra året gjordes en organisationsförändring inom IFLA och divisionen för bibliografisk kontroll togs bort. Nu ingår istället katalogisering, klassifikation och bibliografi i divisionen Library services. (Här hittar du länkar till sektionerna och till ICADs som är en Core activity). I en fråga har Cataloguing section och Classification haft olika åsikter, vilket visat på problemet att det inte längre finns någon som ser till frågor om bibliografisk kontroll, ett område som flera sektioner har intressen i. En arbetsgrupp har därför gett förslag om att IFLAs bibliografiska standarder blir ett program, en core activity med en koordinator på IFLAs huvudkontor på halvtid.

Fri tillgång till IFLAs bibliografiska standarder diskuterades också. Hittills har standarder som ISBD, FRBR mm publicerats av förlaget Saur och det har tagit tid innan de kommit ut. Många har idag behov och önskan om att få tag i en standard snabbt och gratis. I vissa länder kan det fortfarande vara enklare att hantera tryckta utgåvor än digitala, men ofta har man då ändå inte råd att köpa. Jag uppskattar själv att enkelt kunna ladda ner det jag behöver.

Den här frågan behöver verkligen lyftas på IFLA. På Open Access konferensen 9/8 som jag skrivit om tidigare, påpekade en föreläsare hur absurt det är att bibliotekarier vill ha open access, men inte ser till sina egna publikationer och data.

IFLA försöker också göra arbetet inom IFLA mer synligt. Sektionerna ska till nästa år koppla sina aktiviteter till IFLA Strategic PLan 2010-2015. Minst 1 aktivitet ska vara kopplad till
IFLAs plan.

På de årliga konferenserna görs mycket av arbetet inom IFLA. Medlemmar i sektionerna har många möten. Det är svårt för mig med olika intressen att kunna gå på allt jag skulle vilja. Det gäller både föreläsningar och andra möten. Viktigast är ändå alla möten som IFLA ger upphov till. T ex på Caucus för nordiska länder igår och på Night spot efter det. Via Gowalla och Foursquare har jag tänkt hålla mig lätt nåbar. Fast Twitter är nog enklast.

Logga till IFLA 2010

IFLA är snart slut

Jag hade tänkt rapportera från IFLA kongressen, men kom helt av mig när det inte fanns gratis/billigt trådlöst nätverk. Från tisdag eftermiddag blev det gratis och sedan dess har deltagarna suttit med belåtna leenden ovanför sina laptopar. Det är otroligt hur fort man vänjer sig till att alltid ha tillgång till webben.

Blogginlägg har det ändå inte blivit. Jag har efter mer än en vecka med möten blivit rätt trött i huvudet. Istället för dagliga rapporter ska jag skriva lite när konferensen sjunkit in.

Looking at the past and preparing for the future

Nu är IFLA satellitkonferensen Looking at the past and preparing for the future över. Den har behandlat klassifikation, ämnesord och taggar. I diskussionen på slutet frågade en deltagare som egentligen var med på en annan satellitkonferens Emerging trends in technology : libraries between Web 2.0, semantic web and search technology varför inte de båda konferenserna var ihopslagna – vi talade ju om likartade saker. Och det är helt säkert, utan auktoritesarbete i katalogen för namn, klassifikation, ämnesord mm, är det svårt att göra bra länkningar till olika resurser på webben, vilket är tanken med den semantiska webben. Utan teknik går det inte att utnyttja den information vi har på ett användarvänligt sätt.

Flera talare har pratat om vikten av att ha bra auktoritetsregister för att kunna hjälpa användarna att göra bra ämnessökningar. Stockholms stadsbibliotek har mycket kvar att göra. Vi har ofta bra ämnesord i strängar som håller ihop hela ämnet, t ex "Dödsstraff: Förenta staterna" men inte bra sätt att hitta rätt ämnesord. Vi har börjat med Kategorisök men den är ännu inte tillräckligt utvecklad. Dessutom är inte våra ämnesord klickbara på Biblioteket.se

Förutom olika ämnesordssystem diskuterades även Dewey och den påbörjade översättningen till svenska samt Norges arbete med en ny och utökad upplaga. Magdalena Svanberg gjorde en bra presentation av arbetet.

Både jag och Lois Mai Chan pratade om taggar och jämförde med ämnesord. Lois Mai Chan hade tittat på populära fackböcker i Librarything och gjorde även en genomgång av taggbegreppet. Jag pratade mer om hur det ser ut på vår hemsida. Kortfattad har jag kommit fram till att
Få användare taggar
Många bibliotekarier taggar
Att jag inte vet tillräckligt mycket om vad icke-bibliotekarier tycker
Att taggar är intressanta ändå, men att vi också behöver ämnesord

Det är närmare 40 grader här i Florens och jag har släpat på en stor väska men många ombyten med lätta kläder. Det behövs.

IFLA – dags att starta upp bloggen efter sommaren

Jag har inte skrivit något sedan slutet av maj för att hinna med annat men nu är det dags. Jag är i Florens för att delta i en Satellitkonferens till IFLA: Looking at the past and preparing for the future.Jag tänker skriva om vad som händer här i Florens och sedan på IFLA i Milano. Det är 40 grader varmt så det är osäkert hur bra rapporter jag kan ge.