Dewey i DN

2011 ska nationalbibliografiska avdelningen på Kungl. bibl. gå över till klassifikations systememet DDC – Dewey. Andra får följa efter. Det kräver mycket arbete, bl a med översättning av stora delar av klassifikationssystemet. Se KBs sida om Dewey.

Nu har den kommande förändringen nåttsidor i DN – Siffrorna tar över i bibliotekskhyllorna. 3 sidor om bibliotekens hylluppställning!

Läsarkommentarerna är intressanta – ”Kurt” säger: ”Jag har erfarenhet av båda systemen, och Dewey systemet är suveränt mycket bättre. Om de dessutom märker varje bok med både klassifikation och de första bokstäverna i författarens efternamn, så är det också mycket lättare att finna boken i hyllan.” Andra läsare är skeptiska till förändring, kostnad eller till att klassifikation alls behövs, när det finns kategorier.

I artikeln nämns också Sture bibliotek, Stockholms stadsbiblioteks nyaste bibliotek. Det är ett litet bibliotek i Tunellbaneplanet vid Stureplan som har cirka 2900 böcker och andra medier, varav en stor del är utlånad. Då är det lätt att hitta oavsett vilket hyllplaceringssystem man än använder.

DN intervjuar även bl a Gunnar Sahlin och Kristina Lugn om deras hyllplacering av böcker hemma . Jag börjar fundera på min egen metod hemma. Den började nog med ämnesvis samling av facklitteratur och pocketskön i författarordning (i dubbla rader). Därefter har det blivit allt mer av desperata försök att få in fler böcker. Det börjar bli dags för en rejäl utgallring alternativt större hem.

Annonser

Let’s Dewit

Imorgon är det dags för konferensen ”Dewey – let’s do it!” och jag har skäl att fundera på klassifikation och varför jag tycker att Stockholms stadsbibliotek ska byta från SAB till Dewey. Dewey är lika  västorienterad som SAB, i alla när man ser på hur koderna fördelats, och absolut inte lättare att förstå för vanliga människor utan bibliotekarieutbildning.  Att ha en klassifikationsstandard som delas av stora delar av världen uppväger många nackdelar.

Behövs klassifikation idag – det finns ju många andra sätt att ämnessätta medier? Varför byta ut ett dåligt system mot ett annat? Jag tror klassifikation behövs men att användarna borde få slippa lära sig systemet och ändå bli hjälpta av systematiseringen.

Det är dags att gräva fram Dewey kunskaperna. Jag kommer ihåg en del från min norska utbildning men har anmält mig till kurs i vår. Det kommer att behövas för att kunna planera inför övergången.