Många skolor saknar skolbibliotek

Kulturrådet har gjort en rapport om skolbibliotek, Skolbibliotek 2008. Jag har ännu inte läst den, men TV, radio och tidningar refererar till den. Rapport gjorde ett inslag från bl a Årsta bibliotek där Eva Nilsson intervjuas som finns på Svt play: Många skolor saknar bibliotek

Barnbibliotekarier och attraktiva bibliotek

I fredags öppnade T-banebiblioteket i Högdalen och det har uppmärksammats av massmedia. Elisabet Andersson på SvD passade på att skriva en större artikel om Stockholms stadsbibliotek ”Biblioteken blir fler –men personalen minskar”. Jag tycker det är en bra artikel som inte bara pratar om nya bibliotek  utan också tar upp andra frågor. Hon ger jämförande statistik för Stockholms stadsbibliotek och medel för folkbiblioteken i Sverige för kostnad per invånare (347 / 382), nyförvärv per invånare (0,1 / 0,2)  antal barnböcker per barn (4,7 / 8,2), antal lån av barnböcker (12 / 18,5), totala lån per invånare (4,5 / 6,3).  All grafik finns inte med i webbartikeln och jag tycker att statistiken är intressant.

Elisabet Andersson hänvisar till en rapport från Biblioteksföreningen ”Fler besök och utlån” som jag passat på att läsa om. Den kom 2007 och bygger på kulturstatistiken från 2005 men jag tror att mycket fortfande är aktuellt. Rapporten försöker komma fram till faktorer som ökar efterfrågan uttryckt i ökat utlån och besök. Föga förvånande visar den att fler nyinköp resulterar i fler utlån.  Tidningar och tidskrifter samt tillgång till faktadatabaser påverkar också utlån. Med andra ord: ett attraktivt medieutbud uppskattas av låntagarna.

Rapporten tittar särskilt på barnbokslån och kommer fram till:

”För att få fler barnböcker per invånare bör kommunerna satsa på att:

  • bevilja större anslag till biblioteken
  • öka personaltätheten i bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet
  • utöka de totala bestånden av barnböcker”

Jag tror inte att det bara är en hög personaltäthet, men också engagerade och duktiga barnbibliotekarier som ger utslag i statistiken. Stockholms stadsbibliotek behöver fler barnbibliotekarier och fler bibliotekarier intresserade av ungdomar. Jag tror att dessa grupper har ett extra stort behov av att skapa relationer till personalen för att utveckla sitt läsande. Som artikeln i SvD visar har den kompetens barnbibliotekarierna har inte beaktats vid inplacering i den nya organisationen. Barnbibliotekarier finns helt enkelt inte alltid där de behövs och ska precis som övrig personal bemanna flera bibliotek. Det blir därmed svårare för barn och ungdomar att bygga upp en relation. Barnbibliotekarier är också som grupp påtagligt missnöjda med den nya organisationen.

Jag är optimist och tror på Stockholms stadsbibliotek som ett attraktivt bibliotek. Men det behövs några förändringar i organisationen.