Hur ser bilden av ett bibliotek ut?

Har ni tänkt på att när en journalist ska skriva något om bibliotek så illustreras artikeln av en interiör av Gunnar Asplunds rotunda? Stadsbiblioteket i Stockholm blir helt enkelt sinnebilden av ett bibliotek – fast ett rätt ovanligt sådant.

Stadsbiblioteket, Rotundan

Nu har ännu ett bibliotek i Stockholm fått illustrera bibliotek i debatten om biblioteksentreprenad i Nacka. Det är den vackra bokhyllan med spegeltak som reflekterar hyllorna vid Sture bibliotek.

Sture bibliotek, bokhylleväggen

Det är inget fel att visa vackra och trevliga bibliotek och jag känner mig stolt som bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek, men det finns ju andra bibliotek – även nära journalister i Stockholm.

Posterutställningen på IFLA

På IFLA finns mer än 170 posters som beskriver biblioteksverksamhet och projekt från hela världen. Visst vill man veta mer om

  • Review of Classroom library in Iran and its affects in social education students
  • Libraries without frontiers: a form of access to scientific information. (Mexico)
  • Health information seeking behaviour of urban poor: the case from Dhaka, Bangladesh
  • Adopt a student (Tyskland)
  • Library savers your money; financial literacey workshops for the public. (Serbia)

Jag undrar dessutom vad ”Open it – big and different” från Kina är.

Det är inspirerande att ha med en egen poster och kunna få prata om det man är passionerat intresserad av. Jag har med två posters från Svensk biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur, en för barnämnesord och en om vuxenord och mer generellt om redaktionskommittén. Det är ett utmärkt sätt att träffa bibliotekarier från hela världen.

Det enda negativa jag kan se är att det inte går att gå runt och prata med andra utställare när man har en egen poster.

Posterutställning IFLA 2010

Friskis och svettis satsar på bibliotek?

På väg till jobbet imorse fann jag denna reklamskylt. Har Solna stadsbibliotek satsat på reklam utanför Stockholms stadsbibliotek? Nej, det är Friskis och Svettis som har startat en kampanj Tillsammans mot världens friskaste stad. Får jag föreslå att istället för att promenera 50 minuter till Solna stadsbibliotek gå upp och ner för trapporna i Stadsbiblioteket eller Annexet? När jag själv arbetade i Asplunds bibliotek fick jag rejält med motion. Idag gick jag istället till Friskis och svettis och tränade i gymet.
Låna bok - gå till Solna

Barnbibliotekarier och attraktiva bibliotek

I fredags öppnade T-banebiblioteket i Högdalen och det har uppmärksammats av massmedia. Elisabet Andersson på SvD passade på att skriva en större artikel om Stockholms stadsbibliotek ”Biblioteken blir fler –men personalen minskar”. Jag tycker det är en bra artikel som inte bara pratar om nya bibliotek  utan också tar upp andra frågor. Hon ger jämförande statistik för Stockholms stadsbibliotek och medel för folkbiblioteken i Sverige för kostnad per invånare (347 / 382), nyförvärv per invånare (0,1 / 0,2)  antal barnböcker per barn (4,7 / 8,2), antal lån av barnböcker (12 / 18,5), totala lån per invånare (4,5 / 6,3).  All grafik finns inte med i webbartikeln och jag tycker att statistiken är intressant.

Elisabet Andersson hänvisar till en rapport från Biblioteksföreningen ”Fler besök och utlån” som jag passat på att läsa om. Den kom 2007 och bygger på kulturstatistiken från 2005 men jag tror att mycket fortfande är aktuellt. Rapporten försöker komma fram till faktorer som ökar efterfrågan uttryckt i ökat utlån och besök. Föga förvånande visar den att fler nyinköp resulterar i fler utlån.  Tidningar och tidskrifter samt tillgång till faktadatabaser påverkar också utlån. Med andra ord: ett attraktivt medieutbud uppskattas av låntagarna.

Rapporten tittar särskilt på barnbokslån och kommer fram till:

”För att få fler barnböcker per invånare bör kommunerna satsa på att:

  • bevilja större anslag till biblioteken
  • öka personaltätheten i bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet
  • utöka de totala bestånden av barnböcker”

Jag tror inte att det bara är en hög personaltäthet, men också engagerade och duktiga barnbibliotekarier som ger utslag i statistiken. Stockholms stadsbibliotek behöver fler barnbibliotekarier och fler bibliotekarier intresserade av ungdomar. Jag tror att dessa grupper har ett extra stort behov av att skapa relationer till personalen för att utveckla sitt läsande. Som artikeln i SvD visar har den kompetens barnbibliotekarierna har inte beaktats vid inplacering i den nya organisationen. Barnbibliotekarier finns helt enkelt inte alltid där de behövs och ska precis som övrig personal bemanna flera bibliotek. Det blir därmed svårare för barn och ungdomar att bygga upp en relation. Barnbibliotekarier är också som grupp påtagligt missnöjda med den nya organisationen.

Jag är optimist och tror på Stockholms stadsbibliotek som ett attraktivt bibliotek. Men det behövs några förändringar i organisationen.

Kollegialt bemötande

I torsdags kom jag äntligen iväg till Tiny Comedy, stå-upp komedi klubben Cecilia von Strokirch startat. Facebook är ett bra sätt att hålla reda på vad som händer . Cecilia har tidigare arbetat på Medborgarplatsen bibliotek och skämtar ofta om bibliotekarier, bibliotekspersonal och besökare. I torsdags  pratade hon om hur det skulle kunna bli om bibliotekarier blev mer lika rörmokare. En bibliotekare pratar med en besökare om ett boktips en annan bibliotekare gett: ”Hörru, det här ser inte bra ut. Det skulle kunna gå riktigt illa.  Det kan bli dyrt…”

Jag är lyckligt befriad från dessa rörmåkarerfarenheter eftersom jag bor i en hyresrätt, men jag började fundera på hur vi hanterar kolleger på biblioteken. Vad säger vi när det är uppenbart ( i alla fall för oss som personal) att en kollega gjort fel eller gett dålig service? Vad säger vi när ett centralt taget beslut drabbar våra användare? Hanterar vi detta professionellt?  Det här är frågor vi måste fundera på i förväg – när situationen väl är där är det lätt att säga vad man tycker privat. Och den diskussionen menar jag vi bör behålla i personalrummen.

Bemötande på bibliotek

Är bibliotekarier inte bra på att bemöta besökare? Det finns nog ingen bibliotekarie som inte någon gång gjort ett riktigt uselt bemötande, antingen det berott på dåligt humör, lathet eller brist på kunskap. Karin Sundström, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm,  har utrett bemötande och skrivit ”Bemötande på bibliotek”. Karin har gått igenom riktlinjer, undersökningar och litteratur runt bemötande, främst på bibliotek. Hon delar upp begreppet bemötande i två delar: marknadsföring och etik. Jag är här mest intressad av bibliotekariers roll i bemötandet och hoppar över det fysiska biblioteket även om bibliotekarier även arbetar med detta.

Intressant är att bibliotekarier och besökarna ser olika på vad som utgör ett bra referensmöte. Bibliotekarien ser främst till innehållet och kvalitet på svaret, men besökarna menar att bemötandet är viktigare. Jag funderar då på om det verkligen krävs en ”riktig fråga” för att vilja ge god service. T ex Dostojevskijs författaskap som Sergio Dogliani på Idea stores tog som exempel på att bibliotekarier inte ger tillräckligt bra bemötande för de enkla frågor användarna vanligen ställer.

Karin diskuterar begreppen informationskompetens och bemötandekompetens och menar att ett professionellt bemötande borde liksom informationskompetens bli en del av vår yrkesroll. Vad är då ett professionellt bemötande? En enskild bibliotekarie kan ge ett gott bemötande, men bemötande måste diskuteras, defineras och läras ut för att kunna bli professionellt och enhetligt. Det betyder inte att vi inte kan vara personliga.

Karin ser dåligt bemötande inte bara som dålig kvalitet, utan även som ett slöseri med resurser och att det skapar brist på förtroende för biblioteket vilket i sin tur påverkar demokratin i samhället! Vi bör med andra ord snarast arbeta med att lägga till kunskap om ett professionellt bemötande till vår yrkeskompetens. Det går alltid att bli bättre.

Med tanke på min utgångspunkt för bloggen i påståendet om att bibliotekarier är dåliga på bemötande är det intressant att det inte finns någon diskussion runt bemötande och olika yrkesgrupper på biblioteken. Oftast skriver Karin just om bibliotekarier, men ibland mer allmänt om personal. Det beror nog på vad som studerats i de undersökningar hon läst.

Bibliotekspop

Bibliotekarier kan också arbeta som musikarrangör. På Stadsbiblioteket hölls igår den andra  Bibliotekspops konserten. Kombinationen pop och bibliotek i form av Asplunds sakrala rotunda är intressant på många sätt. En Google-sökning ger 6260 träffar så det är inte bara min egen åsikt. Cirka 250 personer kom och lyssnade på ”Bibliotekspop goes Bergman” med Fé, Hell on wheels och Promise and the monster. Läs mer på Myspace . Bra alla tre även om jag särskilt gillade Fé.

Jag tycker om idén med musik på bibliotek. Det borde finnas en scen på varje bibliotek för  konserter, föredrag, filmvisning mm.

Bild på informationsdisk under referensarbete

Det är knepigt att hjälpa låntagare när det pågår Bibliotekpop.