Lena Lundgren jobbar inte här längre

Idag är det 1 mars 2011 och Lena Lundgren har gått i pension. Jag skickade ut en fråga till några barnbibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek om barns frågor som en förberedelse inför Biblioteksdagarna i Visby då jag ska prata om ämnesord för barnlitteratur enligt  Svensk biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur. (De används även för facklitteratur för barn). Jag fick till svar från några kolleger att jag borde prata med Lena. Det är svårt att vänja sig vid att Lena gått i pension.

Lena-dagen 9 februari stod Lena och hennes arbetsliv i fokus. Christer Holmqvist har skrivit om dagen på SkolbiblioteksÖsts blogg. Som avslutning redovisade Solveig Hedenström en undersökning där hon  tagit reda på hur övriga barnkonsulenter såg på Lena  och vad det skulle kunna bli mer av (lata dagar) och mindre av.

Jag jobbade en del som vaktmästare (en numera avskaffad kategori som huvudsakligen satte upp böcker) på tidigt 1980-tal på framför allt Tensta biblioteks barnavdelning, men jag är ingen barnbibliotekarie. Jag har ändå haft en hel del samarbete och nytta av Lena:

  • Assistentkurser. Lena höll under många år ambitiösa kurser för assistenter. Jag har bidragit med en halvdag om katalogisering och klassifikation i grundkursen.
  • Barnkataloger. Lena blev tidigt intresserad av webb och kataloger för barn. Hon har t ex lyft fram det danska projektet Boghuset av Annelise Mark Pejtersen från 1992. Hon har granskat och förkastat Axiells barn-OPAC (som tyvärr fortfarande finns hos Stockholms stadsbibliotek, men förhoppningsvis inte länge till).
  • Barns frågor. När jag arbetade med chattjänsten Bibliotekarie direkt (Fråga biblioteket) fick vi till att börja med många frågor från skolungdomar. Vi kände ett klart behov av att bli bättre på referenssamtal och särskilt för skolungdomar.
  • Skönlitterära ämnesord. Lena är mycket intresserad av ämnesord och framför allt skönlitterära ämnesord. Hon fick igång och ledde Svensk biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur som sedan blivit Svensk biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur.
  • Införandet av Dewey decimalklassifikation på svenska folk- och forskningsbibliotek. Lena Lundgren skrev den motion till Biblioteksföreningens årsmöte 2009 som ledde till att jag skrivit en rapport om Dewey för Biblioteksföreningen.

Lena har förstås arbetat med många fler intressant projekt b la

Grattis Lena till årets Gulliverpris! Motivering finns på Svenska barnboksinstitutets hemsida.

Jag tänker på Lena i overall på Bok & bibliotek 2009 för att prata om projektet Läskonster. De hade tidigare den sommaren pratat i Almedal om projektet och vikten av barns läsning. På Läskonster bloggen hittar du bl a en film från Almedalen.

Lena visar Läskonster

Barnbibliotekarier och attraktiva bibliotek

I fredags öppnade T-banebiblioteket i Högdalen och det har uppmärksammats av massmedia. Elisabet Andersson på SvD passade på att skriva en större artikel om Stockholms stadsbibliotek ”Biblioteken blir fler –men personalen minskar”. Jag tycker det är en bra artikel som inte bara pratar om nya bibliotek  utan också tar upp andra frågor. Hon ger jämförande statistik för Stockholms stadsbibliotek och medel för folkbiblioteken i Sverige för kostnad per invånare (347 / 382), nyförvärv per invånare (0,1 / 0,2)  antal barnböcker per barn (4,7 / 8,2), antal lån av barnböcker (12 / 18,5), totala lån per invånare (4,5 / 6,3).  All grafik finns inte med i webbartikeln och jag tycker att statistiken är intressant.

Elisabet Andersson hänvisar till en rapport från Biblioteksföreningen ”Fler besök och utlån” som jag passat på att läsa om. Den kom 2007 och bygger på kulturstatistiken från 2005 men jag tror att mycket fortfande är aktuellt. Rapporten försöker komma fram till faktorer som ökar efterfrågan uttryckt i ökat utlån och besök. Föga förvånande visar den att fler nyinköp resulterar i fler utlån.  Tidningar och tidskrifter samt tillgång till faktadatabaser påverkar också utlån. Med andra ord: ett attraktivt medieutbud uppskattas av låntagarna.

Rapporten tittar särskilt på barnbokslån och kommer fram till:

”För att få fler barnböcker per invånare bör kommunerna satsa på att:

  • bevilja större anslag till biblioteken
  • öka personaltätheten i bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet
  • utöka de totala bestånden av barnböcker”

Jag tror inte att det bara är en hög personaltäthet, men också engagerade och duktiga barnbibliotekarier som ger utslag i statistiken. Stockholms stadsbibliotek behöver fler barnbibliotekarier och fler bibliotekarier intresserade av ungdomar. Jag tror att dessa grupper har ett extra stort behov av att skapa relationer till personalen för att utveckla sitt läsande. Som artikeln i SvD visar har den kompetens barnbibliotekarierna har inte beaktats vid inplacering i den nya organisationen. Barnbibliotekarier finns helt enkelt inte alltid där de behövs och ska precis som övrig personal bemanna flera bibliotek. Det blir därmed svårare för barn och ungdomar att bygga upp en relation. Barnbibliotekarier är också som grupp påtagligt missnöjda med den nya organisationen.

Jag är optimist och tror på Stockholms stadsbibliotek som ett attraktivt bibliotek. Men det behövs några förändringar i organisationen.