Läsplatta eller iPad? [och en iPhone] – två användarstudier

Jag både läser och funderar en hel del på platt & mobil läsning i iPhone, iPad och olika läsplattor. Marknaden känns inte mogen och jag har svårt att rekommendera någon att köpa läsplattor för 2-3000 kr. Jag längtar efter nya mobila läsplattformar – som är bra att läsa på, lätta, icke ömtåliga, intuitiva och billiga.

Jag har läst två olika användarstudier som båda visar på negativa upplevelser av mobil läsning.
Hanna Gimsted och Sara Wåglin har skrivit kandidatuppsatsen Lustläsning i den globala byn : om den skönlitterära läsupplevelsen med en iPhone som materiell textbärare. Den undersöker hur en fokusgrupp uppfattar att läsa skönlitteratur i iPhone via läsappen Iceberg reader. De rapporterar svårigheter med att koncentrera sig, önskan om att vara i fred när man läser samt stor irritation över läsappen. Jag var själv lika irriterad när jag i våras läste en bok med Iceberg reader. En uppdatering har gjort den bättre, men samtidigt försvann min köpta bok, så jag har inte haft lust att köpa nya böcker. Det finns få möjligheter att hämta gratisböcker.

Företaget Inuse står bakom Bokens framtid: Läsplatta eller iPad : en användningsstudie av läsning på läsplattor och Apple iPad. 15 personer har fått testa iPad och 4 läsplattor: Amazon Kindle, Bebook One (Letto), IRiver Story och Sony Touch Reader. Testpersonerna fick läsa text, bläddra och navigera samt skulle sätta bokmärke, gå till en sida och söka efter ett ord i texten. 5 personer fick även låna med sig var sin mobil läsare under några dagar.

Ingen var förtjust i läsplattorna, men alla kunde tänka sig en iPad. Klagomålen på läsplattorna rörde långsam sökning och långsam bläddring. Rapporten pekar på att lång batteritid oftast inte är så avgörande för läsaren som tydlig och kontrastrik text, snabb bläddring och sökning samt enkel navigering. Läsarna föreslog att en läsplatta möjligen var bra på resor, men att de var för dyra och ömtåliga. En pocketbok har man råd att få förstörd eller stulen. Priset på e-böcker tyckte de också var för högt. Dessutom, alla försökspersonerna misslyckades med att föra över böcker från datorn till de läsplattor som inte själva kunde koppla upp sig. På iPad och Kindle gick det lättare.

Läsplattorna måste bli enklare att hantera om någon annan än teknikintresserade early adopters ska använda dem. Linnea Sjögren pratade i Eboksdebatten på bokmässan om det stora genomslaget i USA för framför allt Kindle. Läs hennes gästblogg hos Peter Alsbjer om e-böcker, e-läsning och bibliotek. Fint foto med situationsläsning i New York.

Jag är själv rätt positiv till att läsa åtminstone skönlitteratur i läsplattor. Jag skulle också vilja kunna läsa alla rapporter jag printar ut för snabb och effektiv läsning i en mobil läsplattform, helst en lätt läsplatta, och jag skulle vilja ha ett referensbibliotek med mig. Det kommer nya mobila läsplattor och allt fler funderar på användningsområden för dessa. Jag kommer att rapportera om min läsning. Det börjar bli dags att granska läsning av facklitteratur.

Annonser