Åke Nygren – Hjelmqvistpristagare

Åke Nygren har fått 2009 års Hjelmqvistpris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Åke Nygren arbetar på Regionbibliotek Stockholm och är väl synlig på webben.

Ur juryns motivering: ”Åke Nygren har testat och implementerat olika verktyg för kommunikation mellan bibliotek och brukare som till exempel virtuella mötesplatser, videokonferenssystem, microbloggning och podcasting. Åke är pionjären som vaskar fram guldkornen ur den aldrig sinande digitala floden…”

Jag har suttit med Åke på konferenser och funderat på hur han klarar att microblogga, lyssna och debattera samtidigt. Jag har ännu inte blivit något vän av Twitter eller andra microbloggar, men Åke inspirerar mig till att försöka.

Första gången jag träffade Åke var när han 2002 började som projektledare tillsammans med Nina Frid för Fråga biblioteket. Han var redan då mycket entusiastisk för nya tjänster på webben och såg många möjligheter för bibliotekens referenstjänster på webben.

Åke började studera på BHS på distans, men det kom för många roliga biblioteksuppdrag i vägen. Åke är nu inblandad i så många olika projekt att det är en välgärning att han skapat Biblfeed så att alla hans digitala projekt samlas på ett ställe:  ”Följ det digitala bibliotekssverige”.