Turning the page: the future of eBooks – rapport om e-böcker

PWC, PricewatewaterhouseCoopers, har gjort en omfattande rapport om e-böcker där även läsning på läsplattor och pekplattor tas upp. Rapporten kom ut i början av januari 2011, med intervjuer med ett 40-tal experter samt en enkätundersökning till 1000 personer i vardera Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och USA, gjordes under maj 2010. Det kan förklara det något bristande intresse för iPad som användarna visar. Bortsett från problemet med att omvärlden förändras samtidigt som man försöker beskriva den, är rapporten mycket läsvärd.

Det går att läsa Turning the page: the future of eBooks både som en introduktion till ett nytt ämne och som en bra sammanfattning (om än något utförlig)  av olika faktorer som påverkar e-bokens framtid. Jag känner igen väldigt mycket från olika informationskällor, men här är det samlat. Det mest intressanta tycker jag är att man inte bara pratar om situationen i USA utan tar med Europeiska länder, framför allt Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Rapporten är skriven för målgruppen förlag, internetbokhandel, läsplattetillverkare m fl. Bibliotek nämns som hastigast. Den är ändå intressant för bibliotekarier. Rapporten kommer fram till att kritiska faktorer är:

  • Utbud
  • Pris
  • Enkelt att köpa (låna)
  • Bra läsplattor och pekplattor (surfplattor) – som är billiga
  • Att förlag mfl väljer att satsa på e-böcker

Till prisfrågan tas även beskattning upp. I de flesta länder skiljer sig skattesats för fysiska böcker och e-böcker åt. (Svenska e-böcker har 25% moms). Rapporten rekommenderar att EU tar tag i detta.

Jag tycker att det är intressant att krångliga drm utdöms eftersom användarna inte klarar av dem och dessutom den största potentiella användargruppen är kvinnor +40 år vilket inte är den typiska gruppen fildelare. Det är helt enkelt dumt att använda hårda drm-skydd som Adobes drm istället för en vattenmärkning.

Om inte marknaden för e-böcker förändras så det blir lätt att köpa e-böcker, tror dock rapporten att: ”…consumers will not care about quality if they cannot obtain an eBook through legal distribution channels, or if they cannot obtain it at an acceptable price.” (s. 29)

När får Sverige ett stort utbud av e-böcker på svenska att välja mellan? Det många nya böcker och Norstedts har satsat på att ge ut en del äldre litteratur, men Elib erbjuder fortfarande bara 3158 titlar till försäljning och 2509 titlar för utlån på biblioteken.

Jämförande tabell mobil, läsplatta, pekplatta och PC

Annonser

Läsplatta eller iPad? [och en iPhone] – två användarstudier

Jag både läser och funderar en hel del på platt & mobil läsning i iPhone, iPad och olika läsplattor. Marknaden känns inte mogen och jag har svårt att rekommendera någon att köpa läsplattor för 2-3000 kr. Jag längtar efter nya mobila läsplattformar – som är bra att läsa på, lätta, icke ömtåliga, intuitiva och billiga.

Jag har läst två olika användarstudier som båda visar på negativa upplevelser av mobil läsning.
Hanna Gimsted och Sara Wåglin har skrivit kandidatuppsatsen Lustläsning i den globala byn : om den skönlitterära läsupplevelsen med en iPhone som materiell textbärare. Den undersöker hur en fokusgrupp uppfattar att läsa skönlitteratur i iPhone via läsappen Iceberg reader. De rapporterar svårigheter med att koncentrera sig, önskan om att vara i fred när man läser samt stor irritation över läsappen. Jag var själv lika irriterad när jag i våras läste en bok med Iceberg reader. En uppdatering har gjort den bättre, men samtidigt försvann min köpta bok, så jag har inte haft lust att köpa nya böcker. Det finns få möjligheter att hämta gratisböcker.

Företaget Inuse står bakom Bokens framtid: Läsplatta eller iPad : en användningsstudie av läsning på läsplattor och Apple iPad. 15 personer har fått testa iPad och 4 läsplattor: Amazon Kindle, Bebook One (Letto), IRiver Story och Sony Touch Reader. Testpersonerna fick läsa text, bläddra och navigera samt skulle sätta bokmärke, gå till en sida och söka efter ett ord i texten. 5 personer fick även låna med sig var sin mobil läsare under några dagar.

Ingen var förtjust i läsplattorna, men alla kunde tänka sig en iPad. Klagomålen på läsplattorna rörde långsam sökning och långsam bläddring. Rapporten pekar på att lång batteritid oftast inte är så avgörande för läsaren som tydlig och kontrastrik text, snabb bläddring och sökning samt enkel navigering. Läsarna föreslog att en läsplatta möjligen var bra på resor, men att de var för dyra och ömtåliga. En pocketbok har man råd att få förstörd eller stulen. Priset på e-böcker tyckte de också var för högt. Dessutom, alla försökspersonerna misslyckades med att föra över böcker från datorn till de läsplattor som inte själva kunde koppla upp sig. På iPad och Kindle gick det lättare.

Läsplattorna måste bli enklare att hantera om någon annan än teknikintresserade early adopters ska använda dem. Linnea Sjögren pratade i Eboksdebatten på bokmässan om det stora genomslaget i USA för framför allt Kindle. Läs hennes gästblogg hos Peter Alsbjer om e-böcker, e-läsning och bibliotek. Fint foto med situationsläsning i New York.

Jag är själv rätt positiv till att läsa åtminstone skönlitteratur i läsplattor. Jag skulle också vilja kunna läsa alla rapporter jag printar ut för snabb och effektiv läsning i en mobil läsplattform, helst en lätt läsplatta, och jag skulle vilja ha ett referensbibliotek med mig. Det kommer nya mobila läsplattor och allt fler funderar på användningsområden för dessa. Jag kommer att rapportera om min läsning. Det börjar bli dags att granska läsning av facklitteratur.